MBGTEX Ltd.

Рecycling textiles with care for Nature

...............................

MBGTEX Ltd.

Продукти от текстил

Textile products

...............................

MBGTEX Ltd.

Рециклиране на текстил

The Basics of Textile Recycling

...............................

MBGTEX Ltd.

Галерия

Gallery

...............................

MBGTEX Ltd.

Клиенти

Customers

...............................

MBGTEX Ltd.

За нас

About us

...............................

MBGTEX Ltd.

Контакти

Contacts

...............................

Склад на едро:
За допълнителна информация, Моля свържете се с нас:
tel/fax: (+359) 2 839 00 51 
mobile: (+359) 876 749 725
e-mail: mbgtex@hotmail.com
MBGTEX Ltd.